Adatkezelési tájékoztató a fiatalodj.hu weboldalon végzett adatkezelésekről

Adatkezelő

Fytofontana Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 81.
Adószám: 24902157-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-188335

Mi az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama?

Az Ön által a hírlevél feliratkozás során önkéntesen megadott személyes adatokat annak érdekében kezeljük, hogy tájékoztatást küldjünk Önnek e-mail útján az aktuális akcióinkról, termékeiről és ajánlatairól.

Adattovábbítás

Az Ön személyes adatai elérhetőek lesznek az erre felhatalmazott szerződésben álló szolgáltató számára.

Adatfeldolgozóként

AD Solutions Kft.
Budapest, Tátra utca 24.
Adószám: 11695057-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-930495

Az Ön jogai

Önnek joga van, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok kijavítását, helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását. A reklámtartalmú megkeresésékkel kapcsolatban, beleértve ebbe a profilalkotást is, abban az esetben is, amikor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, Ön megtilthatja személyes adatainak ilyen célú kezelését.

A marketing tartalmú e-mail-ek (hírlevél) küldéséhez adott hozzájárulását Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonásának napját megelőző adatkezeléseket. A hírlevél küldésről a hírlevélben található linken keresztül is le tud iratkozni egyetlen kattintással.

Önnek joga van ahhoz, hogy a nálunk tárolt személyes adatait egy másik adatkezelőnek átadni.

Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.

Adatainak módosítását, törlését kérheti az info@fytofontana.hu e-mail címre küldött üzenetben, vagy postai úton a Fytofontana Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 81. szám alá küldött levélben.